Na stránke pracujeme, ak potrebujete s niečim pomôcť alebo poradiť kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky